Ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος στη ΧΦΔ Πατρών

0
1523
Εκτύπωση Εκτύπωση
1 αστέρι2 αστέρια3 αστέρια4 αστέρια5 αστέρια (καμία αξιολόγηση προς το παρόν)
Loading...

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Χρυσόστομος  ἀπεδέχθη τήν πρόσκληση τῆς ΧΦΔ Πατρῶν καί τήν Τρίτη 13 Ἰανουαριου τό βράδυ παραβρέθηκε ἀνάμεσά μας, εὐλόγησε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα, μας προσέφερε λόγους οἰκοδομῆς, συζήτησε μαζί μας καί στή συνέχεια παρακάθισε στό δεῖπνο πού εἶχε ἑτοιμασθεῖ γιά ὅλα τά μέλη τῆς ΧΦΔ.

Κάποια ἀποσπάσματα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου παραθέτουμε στή συνέχεια.


 

Εἶναι μεγάλη ἡ χαρά μου πού βρίσκομαι ἀπόψε ἀνάμεσά σας.

Ἐπιθυμῶ ἀπόψε νά ἐπικεντρώσω τήν προσοχή ὅλων στήν πραγματική εὐτυχία καί χαρά πού ἀπολαμβάνουν οἱ ἅγιοι ἀλλά καί κάθε χριστιανός, ὅπως ἐσεῖς πού κοπιάζετε, ποθεῖτε γιά κάτι ἀνώτερο καί πνευματικότερο. Σέ τρία σημεῖα θά σταθῶ τά ὁποία ἀξίζει νά προσεχθοῦν.

  1. Ἡ ἀπόκτηση τῆς γνώσης τοῦ Θεοῦ. Ὅλοι οἱ μεγάλοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀγάπησαν τά γράμματα ἀλλά καί τόν Θεό. … Ἡ κατά Θεόν γνώση ἦταν τό μέλημά τους. Ὁ Μ. Βασίλειος ἦταν πανεπιστήμων (Ἱατρική, Θεολογία, Φιλοσοφία κλπ) ἀλλά καί ἄλλοι πατέρες ἔγραψαν ἐπιστημονικά συγγράμματα καί συνένωσαν δύο κόσμους, τόν ἀρχαῖο ἑλληνικό καί χριστιανικό κόσμο. Ἔχει δέ ἄριστα διατυπωθεῖ ἡ ἄποψη ὅτι οἱ πατέρες ἔκαναν τήν ἑλληνική φιλοσοφία θεραπαινίδα τῆς χριστιανικῆς θεολογίας. Δηλαδή χρησιμοποίησαν την φιλοσοφία ὡς ὄργανο γιά νά μεταδώσουν στόν κόσμο τήν θεολογία, τήν ἀλήθεια τῆς πίστεως.

Ἡ γνώση εἶναι ὄχημα γιά νά φθάσουμε στόν Θεό καί ὄχι αὐτοσκοπός. Εἶναι πεπερασμένο τό ἀνθρώπινο μυαλό. Ὅσα κι ἄν μάθει ὁ ἄνθρωπος εἶναι μιά ἀπειροελάχιστη σταγόνα μέσα στόν ὠκεανό. Χαρακτηριστικό τό παράδειγμα ἑνός ἀνθρώπου πού βρίσκεται μέσα σ’ἕνα βαθύ πηγάδι χωρίς νερό. Σηκώνει τό κεφάλι του καί βλέπει λίγο ούρανό. Ὁ οὐρανός ὅμως εἶναι ἀπέραντος. Ἔτσι καί ἡ γνώση. Ὅσο καί ἄν προσπαθήσεις θά λές «ἑν οἶδα ὅτι οὐδέν οἶδα».

  1. γάπη σέ κάνει ετυχισμένο. Κοσμικές δόξες, πλούτη, τιμές. Ὅσα κι ἄν ἀποκτήσεις μάταια εἶναι ἄν αὐτά δέν συνοδεύονται μέ τήν πίστη στόν Θεό καί δέν τά χρησιμοποιεῖς πρός δόξαν Θεοῦ πρός σωτηρία σου καί πρός σωτηρία καί άνακούφιση τῶν ἀνθρώπων. Ἔχει λεχθεῖ ὅτι ἡ ἀγάπη τίς περισσότερες φορές ἔχει πάρει διαζύγιο μέ τήν δύναμη. Τί σημαίνει αὐτό; Ὅσοι ἔχουν ἀγάπη στή καρδιά τους κάποιες φορές δέν ἔχουν καί τή δύναμη. Λέμε θέλουμε νά βοηθήσουμε ὅλους τούς πτωχούς ἀλλά δέν ἔχουμε χρήματα. Ὑπάρχουν καί ἐκείνοι πού ἔχουν χρήματα δέν ἔχουν ἀγάπη. Γι’αὐτό λέει ὁ Ἱ. Χρυσόστομος ὅσο κι ἄν σηκώνεις τά χέρια σου καί τά ὑψώνεις πρός τόν Θεό σέ δεήσεις ἄν δέν τά κατευθυνεις πρός τήν ἐλεημοσύνη ὁ Θεός αὐτά τά χέρια δέν τά δέχεται καί δέν τά βλέπει. Ἀντίθετα ἐκείνες τίς καρδιές πού εἶναι γεμᾶτες ἀπό ἐλεημοσύνη καί ἀγάπη ὁ Θεός τίς βλέπει καί τίς θέλει.

Εὐλογεῖ ὁ Θεός τά ὑλικά ἀγαθά ἐφ’ὅσον αὐτά εἶναι ὑπηρετικά σέ μᾶς καί εὐεργετικά πρός τούς ἄλλους.

Ὁ Κύριος εἶπε: «πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυπήματος ραφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν».  (Ματθ.  ιθ΄24)

Ὁ Κύριος ἐδῶ στιγματίζει ὄχι τούς πλουσίους ἀλλά τήν κακή χρήση τοῦ πλούτου.

  1. Ετυχία μόνο μέ τόν ησον Χριστόν. Ἡ εὐτυχία γιά πολλούς ἐδράζεται στήν ψευτικη εὐχαρίστηση καί στήν κοσμική ζωή. Καί ἐπειδή ἀπευθύνομαι σέ νέους ἀνθρώπους, πολλοί καταστρέφουν τά φτερά τους σάν τίς πεταλούδες πού βλέπουν τό φῶς τοῦ κεριοῦ πλησιάζουν καί καῖνε τά φτερά τους. Εἶχε γράψει ἕνας ποιητής ὁ Λαπαθιώτης καποιους ἐκφραστικούς στίχους ἐπάνω σ’αὐτό τό θέμα: «καί μεῖς ἕνα πρωΐ εἴχαμε κινήσει μόλις ὁ ἥλιος εἶχε κοκκινίσει μέ μάτια πού τά φλόγιζε ἡ χαρά μά τά μεσάνυχτα εἴχαμε γυρίσει μέ καταματωμένα τά φτερά». Ξεκινᾶ ἕνας νέος μέ οράματα καί ἐπιδιώξεις στή φοιτητική του ζωή. Θά κάνω τοῦτο τό ἄλλο. Ἄν ὅμως δέν προσέξει θά γυρίσει μέ καταματωμένα τά φτερά. Οὔτε πτυχίο παίρνουν, οὔτε προκοπή κάνουν, οὔτε ὡφελοῦνται.

Ἡ πραγματική εὐτυχία ἐδράζεται στόν λίθον τόν ἄσειστον, τόν ἀκρογωνιαῖον, εἰς τό θεμέλιον  «ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός».

Σήμερα ὡς εὐφροσύνη καί ἀγαλλίαση ὅλων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν ὁ Θεός οἰκονόμισε νά καταταγεῖ στά δίπτυχα τῶν Ἁγίων ὁ ὅσιος θεοφόρος πατήρ ἡμῶν Παΐσιος ὁ Ἀγιορείτης. Εἶχε πλούτη; Τίποτα δέν εἶχε δικό του. Τό τριμμένο ράσο πού φοροῦσε. Ἔμενε σ’ἕνα ἁπλό καί πτωχό κελί  μέ κούτσουρα ἀπ’ἔξω γιά νά κάθονται οἱ προσκυνητές. Καί ὅμως ἔνοιωθες τόση ζεστή καί ὄμορφη τήν ἀτμόσφαιρα τῆς φιλοξενίας πού οὖτε στά καλύτερα ἀνάκτορα δέν θά ἀπολάμβανες. Καί τοῦτο γιατί ἡ καρδιά του ἦταν πλημμυρισμένη ἀπό ἀγάπη γιά τόν συνάνθρωπο. Καί ὅτι ἔβγαινε μέσα ἀπό τήν καρδιά του ἦταν βάλσαμο παρηγορίας. Ὅλοι κάτι ἔπαιρναν κοντά του. Νέοι, γέροι άκόμα καί ἄπιστοι κάθονταν κοντά του καί ρουφοῦσαν τή γνώση καί τή σοφία του. Πήγαιναν πολλοί στό Ἅγιον Ὄρος μέ προκατάληψη καί ἐπέστρεφαν ἀπό τόν π. Παΐσιο ἠλεημένοι.

Εἶχε ὁ ὅσιος Παΐσιος περγαμηνές, γνώσεις, πτυχία; Ὄχι! Εἶχε ὅμως λόγο ἁγιοπνευματικό. Εἶχε θεογνωσία γι’αὐτό καί ἔκανε καί τόν ἑαυτό του καί τούς ἄλλους εὐτυχισμένους.

Φαίνεται ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ἀπό τίς κινήσεις του, τό πρόσωπό του, τά μάτια του. Καί ὁ ἄνθρωπος πού δέν εἶναι τοῦ Θεοῦ φαίνεται μέ τό πρόσωπο ἀγριεμένο μέ τόν λόγο ταραγμένο, μέ τίς κινήσεις του ἀπότομες. Ὅλα προδίδουν ἕναν ἄνθρωπο πού κινεῖται ἔξω ἀπό  τό πνεῦμα τῆς ἀγάπης.

Σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου νά εἶστε οἱ χαριτωμένοι καί οἱ εὐλογημένοι, οἱ ἄνθρωποι πού θά δίνεται φῶς μέ την παρουσία σας, μέ τήν ἀγάπη σας παρηγοριά καί μέ τήν ὅλη πορεία σας ἐλπίδα στόν κόσμο.


 

Στό χρόνο πού εἶχαμε ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε διάλογο μέ τούς φοιτητές ἐπάνω σέ ἐπίκαιρα θέματα ὅπως ὁ φανατισμός τοῦ Ἰσλάμ, ἡ τρομοκρατική ἐνέργεια στή Γαλλία πού στοίχισε τή ζωή τόσων ἀνθρώπων καί ἄλλα.

ΧΦΔ Πατρῶν

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ