Επικοινωνία

Επικοινωνία

Ο ιστοχώρος της “Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης”, φοιτητικού τομέα του Συλλόγου Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως “Ο Μέγας Βασίλειος”, κατασκευάστηκε, συντηρείται και ενημερώνεται από φοιτητές-μέλη της υπό την καθοδήγηση των υπευθύνων πνευματικών μας πατέρων από τα κατά τόπους παραρτήματά της.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τη διαχείριση του ιστοχώρου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση:

xfd.gr

Για θέματα του περιοδικού “Η Δράση μας”, αναζητείστε τρόπους επικοινωνίας στο http://www.drasimas.gr.

Για ιδιαίτερη επικοινωνία με τα κατά τόπους παραρτήματα επισκεφθείτε τη σελίδα των παραρτημάτων.