Επικοινωνία

email: xfdpatras@xfd.gr

τηλέφωνα:

– 2610.323728
– 2610.222803

Οικοτροφείο φοιτητών “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ”

Φιλοποίμενος 52 – 262 21  ΠΑΤΡΑ
τηλ. 2610-222803, 2610-323728

View Larger Map

Οικοτροφείο φοιτητριών “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ”

Μιαούλη 55 – 262 22  ΠΑΤΡΑ
τηλ. 2610 – 321.772

View Larger Map