Οικογένεια: Το μέλλον του Ελληνισμού

6
1003
Εκτύπωση Εκτύπωση
1 αστέρι2 αστέρια3 αστέρια4 αστέρια5 αστέρια (καμία αξιολόγηση προς το παρόν)
Loading...

Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ σύγχρονη κουλτούρα ἀμφισβητεῖ αἰώνιες ἀξίες. Ὁ κακῶς ἐννοούμενος προοδευτισμός ἀμφισβητεῖ τήν ἀνθρώπινη ζωή ἀπό τήν ἀρχή της ὥς τό φυσικό τέλος της. Ὅπως ἐπίσης καί τήν ἐλευθερία ὡς ἠθική εὐθύνη. Ἡ ἴδια κουλτούρα πάνω στό ἐπαναστατικό της μεθύσι συζητᾶ τρόπους νά γίνει τό ἔγκλημα τῆς ἀμβλώσεως πιό προσιτό!… Ταυτόχρονα ἀπορρίπτει τό γάμο μεταξύ ἑνός ἀνδρός καί μιᾶς γυναικός, καί ἀπαξιώνοντας τόν θεόσδοτο θεσμό τῆς οἰκογένειας, ἀναγνωρίζει ὅ,τι ἁμαρτωλότερο καί χυδαιότερο˙ τό γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων!…

Οἱ συνέπειες εἶναι ὀλέθριες. Ζοῦμε ἤδη σ᾽ ἕνα παγερότατο δημογραφικό χειμώνα. Σέ μιά χωρίς προηγούμενο φθίνουσα πορεία τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας μας. Κατά τό Δελτίο Τύπου τῆς 12.2.2009 τῆς Ἐθνικῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας (ΕΣΥ) στή χώρα μας «ὁ συντελεστής ὁλικῆς γονιμότητος ἐμφανίζει μείωση σέ σχέση μέ τά προηγούμενα ἔτη. Ἀπό 2,09 γεννήσεις ἀνά μητέρα τό 1981, ποσοστό πού ἀγγίζει τό ὅριο ἀντικατάστασης τῶν γενεῶν (2,1), μειώθηκε στό 1,26 τό 2001 καί στή συνέχεια ἔφθασε τό 1,40 τό 2006 καί τό 1,41 τό 2007, παραμένοντας ὡστόσο κάτω ἀπό τό ὅριο ἀντικατάστασης». Ἀλλά ἡ ἄνοδος αὐτή ὀφείλεται ὄχι σέ γεννήσεις Ἑλλήνων, ἀλλά … μεταναστῶν!…

Παράλληλα πρός τή φθίνουσα πορεία τοῦ πληθυσμοῦ, αὐξάνεται ἡ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ. Καθώς δέ ψυχραίνει ἡ πίστη μας στόν Τριαδικό Θεό καί ὁ σεβασμός πρός τόν ἅγιο νόμο Του, ἡ ἐθνική μας ταυτότητα κλυδωνίζεται. Κατρακυλοῦμε ὅλο καί πιό βαθιά στήν ἁμαρτία καί τό ἔθνος ἀποδυναμώνεται. Ὅ,τι κάνει ὅσους ἐπιβουλεύονται τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος νά τρίβουν τά χέρια ἀπό χαρά…

Ὁ ἱστορικός Πολύβιος (203-120 π.Χ.) ἐπισήμανε ὅτι στά αἴτια τῆς παρακμῆς τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος ἦταν, μεταξύ τῶν ἄλλων, καί ἡ «ροπή τῶν νέων πρός τήν καλοπέραση καί τήν ὀκνηρία ὡς πρός σύναψη γάμου», ὅπως καί ἡ ἀδιαφορία γιά τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. Ἔτσι ἦλθε, παρατηρεῖ, ἡ ὑποταγή στούς Ρωμαίους, ἡ ὁποία ἔφερε καί τόν περαιτέρω πληθυσμιακό μαρασμό˙ «ἀπαιδία καί συλλήβδην ὀλιγανθρωπία». Σήμερα «ὁ περιορισμός τῶν γάμων καί ἡ ἀτολμία τῶν νέων νά φέρουν στόν κόσμο παιδιά, εἶναι ὁ σοβαρότερος κίνδυνος γιά τή χώρα μας» (Σαράντης Καργάκος).

Τό μόνο δραστικό ἀντίδοτο στόν ἄμεσο καί μεγάλο κίνδυνο πού διατρέχουμε εἶναι ὄχι ἁπλῶς ὁ γάμος, ἀλλά ἡ Χριστιανική οἰκογένεια. Αὐτή πού χαίρεται τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ καί ζεῖ σύμφωνα μέ τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου.

Βεβαίως ἡ γέννηση παιδιῶν ἐκτός γάμου (στήν Εὐρώπη 1 στά 3 εἶναι ἐξώγαμα˙ οἱ γεννήσεις ἐκτός γάμου ξεπέρασαν ἐκεῖνες τίς ἐντός τοῦ γάμου), πέραν τοῦ ὅτι εἶναι καταπάτηση τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, δέν λύει τό πρόβλημα. Μᾶλλον δημιουργεῖ τεράστια κοινωνικά προβλήματα.
Μόνο ἡ Χριστιανική οἰκογένεια εἶναι τό σχολεῖο, ὅπου παιδαγωγεῖται ὁ ἄνθρωπος. Ἐκεῖ διδάσκονται οἱ θεμελιώδεις σχέσεις οἱ κρίσιμες γιά τήν κοινωνική πρόοδο. Σ᾽ αὐτή πλάθεται ὁ ἀληθινός ἄνθρωπος, ὁ σωστός πολίτης, ὁ γνήσιος Ἕλληνας. Ἡ Χριστιανική οἰκογένεια δέν ἐμπλουτίζει ἁπλῶς τήν κοινωνία μέ τή δύναμη τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Δημιουργεῖ πολίτες ἱκανούς νά δημιουργήσουν ἕνα δίκαιο καί ὄντως ἀνθρώπινο πολιτισμό.

Κι αὐτό, διότι ἡ Χριστιανή μητέρα εἶναι ἡ σιγουριά καί ἡ ἀσφάλεια, τό πολικό μας ἀστέρι, ὁ ἄξονας τῆς ζωῆς μας, ἡ ὑπόσχεσή μας γιά τό αὔριο. Αὐτή, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν προσωπική της θυσία ἀρχίζει καί τελειώνει ὅλα…

Γι᾽ αὐτό καί ἡ μυστική χαρά τῆς μητρότητος καί ἡ ζωντανή αἴσθηση τῶν εὐλογιῶν τοῦ Θεοῦ. Ἔλεγε μιά μητέρα ἑπτά παιδιῶν: «Μέσα ἀπό τήν πολυτεκνία ὁ Θεός στέλνει τόσες εὐλογίες, πού δέν μποροῦμε νά τίς φαντασθοῦμε»!…

Καιρός νά συνέλθουμε ἀπό τό μεθύσι τοῦ ψευδοπροοδευτισμοῦ, ν᾽ ἀφήσουμε τούς πιθηκισμούς καί νά σταματήσουμε τό ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων, πού εἶναι ἡ δυστυχέστερη δυστυχία τῆς γυναίκας καί ὁ ὄλεθρος τοῦ ἔθνους. Καιρός νά καταλύσουμε τούς ἀντίθεους καί ἐθνοκτόνους νόμους τῶν κυβερνητῶν μας. Ἡ Ἑλλάδα δέν ἀνήκει σ᾽ αὐτούς πού τήν κυβερνοῦν. Ἀνήκει σ᾽ αὐτούς πού τήν κατοικοῦν καί ἔχουν ἅγιο φόβο Θεοῦ καί συνείδηση τῆς Ἑλληνικότητός τους.

Ἔχουμε τεράστια εὐθύνη γιά ὅσα συμβαίνουν σήμερα στήν πατρίδα μας καί γιά ὅσα θά συμβοῦν στό μέλλον στίς ἑπόμενες γενιές.

Ἄς ὁπλισθοῦμε μέ ἀρετή καί τόλμη πού πηγάζουν ἀπό τή θερμή πίστη στό Δημιουργό Θεό. Ἄς γίνουμε μόνιμοι μάρτυρες τῆς ὀμορφιᾶς τῆς ζωῆς, μέ οἰκογένειες πού ζοῦν μέ τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Μόνο ἔτσι θά ἀναχαιτίσουμε τόν ἀποδεκατισμό τῆς φυλῆς μας.

Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά ζήσει.

ν.π.β.

Από το Αφιέρωμα στην οικογένεια, περιοδικό Η Δράση μας, Μάιος 2011

6 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Χριστός Ανέστη!
  Ο Κίσιγκερ (Αμερικανός υπουργός εξωτερικών)μελετώντας την όλη ιστορία και τα ανδραγαθήματα των Ελλήνων, δήλωσε πως ένας τέτοιος λαός μόνο με έναν τρόπο μπορεί να χτυπηθεί. Όχι, δεν μίλησε για πόλεμο.Γνώριζε πώς πολεμούν οι Έλληνες!! Ισχυρίστηκε πως μόνο αν τους χτυπήσει κανείς τη γλώσσα, τη θρησκεία και την οικογένεια μπορεί να τους εξολοθρεύσει.
  Και τα τρία στοιχεία σημαντικά για τη συνοχή και την πορεία του ελληνισμού. Δυστυχώς, όμως, και τα τρία πολιορκούνται “έσωθεν και έξωθεν” ύπουλα, μεθοδικά και …πάνω απ΄όλα… επιτυχώς τις τελευταίες δεκαετίες.

 2. Ο λόγος αυτός δεν ελέχθη από τον Κισσινγκερ αλλά ο μακαριτης Παυλος Μπακογιαννης οταν ηταν διεθυνων συμβουλος στον ραδιοφωνικο σταθμο deutsche welle στη Βαυαρια ισχυριστηκε οτι ταχα τα λογια αυτα ανηκουν στον κισσινγκερ και απο τοτε ολοι οι Ελληνες εχουν διαμορφωσει λανθασμενη αποψη. Ο ιδιος ο Κισσινγκερ εχει ερωτηθει πολλες φορες για αυτο και επανειλημμενα το εχει διαψευσει…Αυτο ομως δεν σημαινει οτι υπαρχει συστηματικη και μεθοδευμενη προσπαθεια εξωθεν και εσωθεν της Ελλαδος να καταστραφει καθε αξια και ιδανικο

  • Αν και αληθεύει ότι η προέλευση της φράσης αμφισβητείται, αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι ότι “υπαρχει συστηματικη και μεθοδευμενη προσπαθεια εξωθεν και εσωθεν να καταστραφει καθε αξια και ιδανικο”. Όποιος δεν το βλέπει, ή είναι τυφλός, ή υστερεί σε συνθετικές ικανότητες. Πάντως πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια έχει παγκόσμια εμβέλεια και δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα.

   • Αν και λίγο δριμύς στο λόγο σου, δεν παύεις, αδελφέ “Γεώργιος”,να είσαι σωστός! Όντως, το ποιος και αν το είπε, αποτελεί λεπτομέρεια. Η ουσία παραμένει μία! Αφ’ ενός μεν οι Έλληνες αποδείχθηκαν και αποδεικνύονται αήττητοι στη γενναιότητα και στην παλληκαριά τους όταν η πατρίδα τους καλεί και αφ’ ετέρου βάλλονται από παντού η Θρησκεία, η οικογένεια και η γλώσσα.
    Αδελφέ/ή, arxagelos,με πόνο άλλη μια φορά παρατηρώ, πως η πλειοψηφία των σημερινών Ελλήνων, αυτών που επαναπαύονται στο “χαλαρά” και στο “all ok”, δεν έχει ορθή επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω της. Άραγε, εδώ στην πόλη όπου μένεις “δηλώνεις μέλος ΧΦΔ Θεσ/κης” πώς και εκλείπουν-όλως παραδόξως-η ανηθικότητα, η προσβολή της Θρησκείας, τα σωστά ελληνικά απο τη γλώσσα (προφορική και γραπτή) και προπαντώς τα τόσα διαζύγια που πλέον κατέντησαν της μόδας;! Αν ισχυριζόταν κάτι τέτοιο ο “Γεώργιος” που δηλώνει μέλος ΧΦΔ Σελήνης, να τον πιστέψουμε, αλλά όχι και στη Θεσσαλονίκη πως δεν παρατηρείς τουλάχιστον όλα τα παραπάνω!!
    Επιπροσθέτως, το πόσο μεθοδευμένα και καλά στημένα είναι όλα αυτά καθώς και το τι μεγάλα συμφέροντα παίζονται από τους “έξωθεν και έσωθεν”…είναι άλλο μεγάλο κομμάτι που όταν το αντιληφθεί κανείς…ασφυκτιεί από αισθήματα αδικίας και εκμετάλλευσης.

  • Παιδια συγγνωμη εκανα λαθος στη διατυπωση και βγηκε τελειως αλλο νοημα. Η τελευταια φραση πρεπει να διορθωθει ως εξης: Αυτο ομως δεν σημαινει οτι ΔΕΝ υπαρχει συστηματικη και μεθοδευμενη προσπαθεια εξωθεν και εσωθεν της Ελλαδος να καταστραφει καθε αξια και ιδανικο.Συμφωνων απολυτα μαζι σου Ζαχαρια. Η σηψη στη συγχρονη εποχη εχει προχωρησει σε καθε τομεα της κοινωνικης ζωης.

 3. Πόσα διδασκόμαστε από την ιστορία μας!
  Και κάποια υπεύθυνη του Υπουργείου Παιδείας βγήκε και είπε “Ξεχάστε επιτέλους τους αρχαίους και κοιτάξτε μπροστά, στο μέλλον!”(!). Μα είναι δυνατόν? Χωρίς έρμα, πώς θα φύγει ένα πλοίο για το ταξίδι του? Χωρίς ρίζες πώς θα μεγαλώσει το δένδρο για να φέρει καρπούς? “Μην αγνοείς τα γηρατειά, τις ρίζες της ζωής σου”, έλεγε κάποιος ιερέας που πρόσφερε στα γηρατειά παλαιότερα. Πώς, λοιπόν, μπορείς να αγνοήσεις τις τόσες σοφές ρήσεις των παλαιοτέρων?
  Δεν είναι αποφάγια προς πέταμα, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του οικοδομήματος της κοινωνίας μας!
  Ας τους αφουγκραστούμε και ας συμμορφωθούμε…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ