[50 χρόνια ΧΦΔ – Θεσ/νίκη] Χαιρετισμός των συλλόγων της ΣΦΕΒΑ και του ΠΑΣΥΒΑ Θεσσαλονίκης

0
611
Εκτύπωση Εκτύπωση
1 αστέρι2 αστέρια3 αστέρια4 αστέρια5 αστέρια (1 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 5)
Loading...

Παναγιώτατε, Σεβασμιώτατοι, σεβαστοὶ πατέρες, σεβαστοί μας καθηγητές, ἀγαπητὰ μέλη τῆς ΧΦΔ, παλαιότερα καὶ νεώτερα!

Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ τὰ μέλη τοῦ ΠΑΣΥΒΑ καὶ τῆς ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης, συμμετέχουμε στὸν ἑορτασμὸ γιὰ τὴν χαρμόσυνη ἐπέτειο τῶν 50 χρόνων ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς ΧΦΔ. Γιὰ τὴν πλούσια προσφορὰ τῆς νεανικῆς αὐτῆς προσπάθειας στὴν ἐκκλησία, στὸν συνάνθρωπο καὶ τὴν πατρίδα, στον μισό αἰῶνα ἐνεργοῦς παρουσίας τόσο μέσα ὅσο και ἔξω ἀπό τά πανεπιστημιακά ἀμφιθέατρα, ἔχουν γραφεῖ καὶ θὰ εἰπωθοῦν πολλὰ ἀπὸ ὁμιλητὲς πολὺ καταλληλότερους ἀπὸ ἐμᾶς. Αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς μποροῦμε νὰ καταθέσουμε ὡς ταπεινὴ μαρτυρία ἀπὸ τὴν πλευρὰ μας εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ χῶρος τῆς ΧΦΔ, ἐδῶ στὴν πόλη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ὑπῆρξε κὰτ ἐξοχὴν τὸ φυτώριο, ὁ ὥριμος ἀγρὸς ἀπὸ τὸν ὁποῖο ὁ μακαριστὸς ἱδρυτὴς μας Μητροπολίτης Κονίτσης κυρός ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ κάλεσε πολλοὺς νέους ὡς συνεργάτες καὶ συμπαραστάτες στὸν ἱερό του ἀγώνα. Νέοι μὲ ἦθος, μὲ ἀρχές, μὲ πίστη στὸ Θεὸ καὶ φλόγα γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὴ Βόρειο Ἤπειρο πλαισίωσαν τὶς γραμμὲς τῶν συλλόγων μας καὶ ἀπετέλεσαν τὴν πρώτη μαγιὰ γιὰ τὴ συγκρότησή τους.

Μὲ ἱερὴ συγκίνηση μνημονεύουμε σήμερα (περιοριζόμενοι σὲ ὅσους βρίσκονται ἤδη στὴν θριαμβεύουσα Ἐκκλησία) τὶς ἁγιασμένες μορφὲς τοῦ κ. Εὐστρ. Βαμβουκλῆ καὶ τῆς δ. Παρασκευῆς Βαΐτση στοὺς ὁποίους οἱ σύλλογοί μας ὀφείλουν πολλὰ γιὰ τὴν ἀγάπη, τὸ εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον, ἀλλὰ καὶ τὴν φανερὴ ὅσο καὶ ἀφανῆ στήριξή τους στὸν ἀγώνα τοῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ. Ἡ στοργική τους ἀγάπη μὲ τὴν πλούσια πείρα καὶ σύνεση ποὺ τοὺς χαρακτήριζε χαλιναγωγοῦσε τὸν ὁρμητικὸ ἐνθουσιασμὸ τῆς νιότης μας καὶ ἡ διακριτικὴ καὶ θερμουργὸς τους παρουσία δίπλα μας, μᾶς παραδειγμάτιζε καὶ μᾶς ἐνέπνεε γιὰ τὴν εὐόδωση τῶν σκοπῶν μας. Ἀνάλογη εὐγνωμοσύνη ὀφείλουμε καὶ στοὺς κατὰ καιροὺς ὑπευθύνους καὶ πνευματικοὺς πατέρες τῆς ΧΦΔ ποὺ ἀπὸ τὴν ἡρωικὴ ἐποχὴ τῶν ἀφισοκολλήσεων μὲ ἀφετηρία τὸ οἰκοτροφεῖο τῶν ἀρρένων τὴ δεκαετία τοῦ 80, ὡς σήμερα μὲ τὶς συχνὲς ἐπισκέψεις-προσκυνήματα στὸ χῶρο τῆς Βορείου Ἠπείρου διατηροῦν ἀναμμένη τὴ φλόγα τῆς φιλοπατρίας στὶς γενιὲς τῶν νέων ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὶς τάξεις τῆς ΧΦΔ καὶ ἐνισχύουν ποικιλοτρόπως καὶ τὴ δική μας μικρὴ προσπάθεια.

Πολύ περισσότερο δεν ξεχνοῦμε ὅτι ἀπό το χῶρο τῆς ΧΦΔ προῆλθε καί μέσα σ’ αὐτόν ἀνδρώθηκε, ὁ ἐπί σειράν ἑτῶν πρόεδρος τῶν συλλόγων μας καί τό γνησιότερο πνευματικό τέκνο τοῦ μακαριστοῦ ἱδρυτοῦ μας, ὁ ἀείμνηστος Γρηγόριος Ντριγκόγιας.

Σίγουρα πολλὰ ἔχουν ἀλλάξει στὴν πατρίδα μας ἀπὸ τότε ποὺ ξεκίνησε ἡ προσπάθεια τῆς ΧΦΔ. Ἰδιαίτερα τὰ μέσα προβολῆς τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος ἔχουν ἐν πολλοῖς διαφοροποιηθεῖ καὶ εἶναι πολὺ πιθανὸν ὁ Δρασίτης τοῦ 1960 νὰ ἔμενε μὲ τὸ στόμα ἀνοιχτὸ μπροστά στις σημερινές ἱστοσελίδες στό διαδίκτυο, ψηφιακή μουσική καί στούς ὁπτικούς δίσκους. Ὡστόσο τὸ μυστικό τῆς ἐπιτυχίας τῆς ΧΦΔ, θεωροῦμε ὅτι βρίσκεται στὸ γεγονὸς ὅτι μολονότι προσάρμοσε τὰ μέσα τοῦ ἀγώνα της στὰ σύγχρονα δεδομένα, ἀντιστάθηκε ὡστόσο σθεναρὰ στὸν πειρασμὸ νὰ κάνει ἐκπτώσεις στὶς ἀρχὲς καὶ τὶς ἀξίες μὲ τὶς ὁποῖες ξεκίνησε. Αὐτὴ ἡ σύνδεση μὲ τὶς ρίζες, ἡ ἐμμονὴ στὸ ἀνόθευτο μήνυμα τοῦ εὐαγγελίου, πιστεύουμε πὼς παρὰ τὶς ἀναμενόμενες σὲ τέτοιες προσπάθειες δυσκολίες καὶ τὰ πιθανὰ προβλήματα, ἔφερε καὶ τὴν πλούσια εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὸν ἀγῶνα τῆς ΧΦΔ, σὲ ἀντίθεση μὲ πολλὲς ἄλλες προσπάθειες ποὺ φιλοδοξώντας νὰ ἀρέσουν στὸν κόσμο μᾶλλον παρὰ στὸ Θεό, ἀλλοτριώθηκαν σταδιακὰ καὶ μὴ μπορώντας νὰ λειτουργήσουν ὡς μαγιὰ πνευματικῆς διάπλασης καί ἐσωτερικῆς καλλιέργειας τῶν νέων, ὁδηγήθηκαν σὲ οὐσιαστικὴ ἐξαφάνιση.

Θερμὴ εἶναι ἡ εὐχὴ-προσευχή μας στὸν Ἅγιο Θεὸ νὰ εὐλογεῖ αὐτὴν τὴν προσπάθεια ἔτσι ὥστε μὲ τὴν δράση της μέσα στὴν ἐκκλησία μας, νὰ συνεχίζει νὰ δίνει γλυκοὺς καρποὺς γιὰ τὴν πνευματικὴ θωράκιση τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας, τὴν ἱεραποστολικὴ δράση ἐντὸς καὶ ἐκτὸς συνόρων ἀλλὰ καὶ τὴν ἐθνικὴ εὐαισθητοποίηση τῶν νέων μας στὴν ἀτροφικὴ ἀπὸ ἔλλειψη ἰδανικῶν κοινωνία ποὺ ζοῦμε.

Τά Δ.Σ. τοῦ ΠΑΣΥΒΑ καί τῆς ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης