Η Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη μας

0
3917
Εκτύπωση Εκτύπωση
1 αστέρι2 αστέρια3 αστέρια4 αστέρια5 αστέρια (καμία αξιολόγηση προς το παρόν)
Loading...

—Γιατί είσαι Χριστιανός Ορθόδοξος και δεν είσαι παπικός, δεν είσαι προτεστάντης ή αγγλικανός;

Πολλοί δεν ξέρουμε τι να απαντήσουμε. Η πρόχειρη απάντηση είναι «γιατί γεννήθηκα Ορθόδοξος, γιατί το βρήκα από τους γονείς μου να είμαι ορθόδοξος».

Προς το σκοπό αυτό, την κατάρτισή μας στα θεμελιώδη της ορθοδόξου χριστιανικής πίστης μας, θα ακολουθήσει σειρά δημοσιεύσεων αποσπασμάτων από το βιβλίο «Η Ορθόδοξος Χριστιανική Πίστις μας»*. Μέσα από απλή γλώσσα θα γίνει σύντομη ανάλυση των ιερών δογμάτων της αγίας μας Πίστεως και θα δοθούν απαντήσεις σε ερωτήσεις που τίθενται συχνά γύρω από τα θεμελιώδη της πίστης μας, ώστε πέρα από τη βιωματική αλήθεια της πίστης μας, να έχουμε –όσοι μπορούμε και θέλουμε- την βασική δογματική κατάρτιση, που σίγουρα είναι χρήσιμη πρώτα για την προσωπική μας κατάρτιση στα θεμελιώδη της πίστης μας και έπειτα στην απόκρουση ξένων προς αυτήν στοιχείων.

Τα κεφάλαια συνοδεύονται από υποσημειώσεις με περισσότερα αγιογραφικά χωρία και αποσπάσματα από κείμενα των αγίων Πατέρων με κάποια βαθύτερη θεολογική και πνευματική ανάπτυξη. Με αυτά δίνεται η δυνατότητα σε όσους θέλουν να εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο στα θέματα που αναπτύσσονται.

Πιστεύουμε ότι η σειρά αυτών των θεμάτων θα φανεί χρήσιμη και σε όσους αναλαμβάνουν κατηχητικό έργο.

Να σημειώσουμε ότι η δημοσίευση των κεφαλαίων θα γίνεται σε απλούστερη ελληνική γλώσσα και ορθογραφία, θα διατηρείται όμως κατά το δυνατόν το ύφος του πρωτοτύπου.

Επίσης στα άρθρα αυτής κατηγορίας δεν θα δίνεται η δυνατότητα σχολιασμού πέρα από την παρούσα ανάρτηση.

* Η Ορθόδοξος Χριστιανική Πίστις μας, +Αθανασίου Σ. Φραγκοπούλου, εκδ. «Ο Σωτήρ»

Τα κεφάλαια του βιβλίου έχουν ως εξής:

 1. Τι είναι η θρησκεία
 2. Η θεία αποκάλυψη
 3. Η χριστιανική θρησκεία
 4. Η Ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία
 5. Η Πίστη

Μέρος Πρώτο – Δογματικό

(Θεολογία – Κοσμολογία – Ανθρωπολογία)

Ο Θεός

Κεφάλαιο Α’: Η ύπαρξη του Θεού
Κεφάλαιο Β’: Η ουσία του Θεού και η γνώση του εκ μέρους μας
Κεφάλαιο Γ’: Οι ιδιότητες του Θεού
Κεφάλαιο Δ’: Η Αγία Τριάδα

Ο Κόσμος

Κεφάλαιο Ε’: Κοσμολογία – Πώς έγινε ο κόσμος
Κεφάλαιο ΣΤ’: Η πρόνοια του Θεού
Κεφάλαιο Ζ’: Ο πνευματικός κόσμος
Κεφάλαιο Η’: Η δημιουργία του ανθρώπου
Κεφάλαιο Θ’: Η προπατορική αμαρτία

Μέρος Δεύτερο :: Η εν Χριστώ απολύτρωση

Κεφάλαιο Α’: Ο Ιησούς Χριστός σωτήρας του πεσόντος ανθρώπου
Κεφάλαιο Β’: Το πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού. Οι δύο φύσεις του Χριστού
Κεφάλαιο Γ’: Τα τρία αξιώματα του Κυρίου
Κεφάλαιο Δ’: Περί του Αγίου Πνεύματος

Μέρος Τρίτο :: Η προσοικείωση της απολυτρώσεως (άρθρο)

Κεφάλαιο Α’: Η θεία χάρις
Κεφάλαιο Β’: Η Εκκλησία
Κεφάλαιο Γ’: Τα μέσα της Χάριτος – Τα μυστήρια

 1. Το άγιο Βάπτισμα
 2. Το Χρίσμα
 3. Το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας
 4. Το μυστήριο της Μετανοίας και εξομολογήσεως
 5. Το μυστήριο της Ιεροσύνης
 6. Το μυστήριο του Γάμου
 7. Το μυστήριο του Ευχελαίου

Μέρος Τέταρτο

Κεφάλαιο Α’: Η τελείωση της απολυτρώσεως (Τα εσχατολογικά)

 1. Ο θάνατος και η συντέλεια του κόσμου
 2. Η μερική κρίση
 3. Τα μνημόσυνα
 4. Η τιμή των αγίων μας

Κεφάλαιο Β’: Η τελείωση των πάντων

 1. Η δευτέρα παρουσία του Κυρίου
 2. Η ανάσταση των νεκρών και η γενική κρίση
 3. Η αιώνια ζωή και η αιώνια κόλαση