Αρχική Εκκλησία Πατερικά Κείμενα

Πατερικά Κείμενα

Η κατηγορία αυτή περιέχει μεγάλη ποικιλία κειμένων για την πνευματική μας κατάρτιση, παρμένα από τους Πατέρες της Εκκλησίας μας.

Μικρός λόγος για τους φίλους της προσευχής

Ηρώτησαν τον Αββά Αγάθωνα οι αδελφοί λέγοντες: "ποία αρετή εστί, πάτερ, εν ταις πολιτείαις, έχουσα πλείονα κάματον;" Πες μας, σοφέ γέροντα, στους διάφορους τρόπους της...

Φλόγα φόβου Θεού

Διηγήθηκε κάποιος μαθητής σχετικά με το γέροντά του ότι είκοσι ολόκληρα έτη δεν κοιμήθηκε στο πλευρό του, αλλά στο κάθισμά του στο οποίο εργαζόταν...

Μικρός λόγος για τους φίλους του Θεϊκού Νόμου

«…Ευλαβής τις ποτέ υβρίζετο παρά τινος και λέγει προς αυτόν· ηδυνάμην καγώ τα όμοιά σοι λέγειν· αλλ’ ο Νόμος του Θεού κλείει μου το...

Πόθος Χριστού έσβεσε πόθον γονέων

Διηγήθηκε κάποιος Πατέρας για τον αββά Ποιμένα και τους αδελφούς του ότι κατοικούσαν στην Αίγυπτο και, ενώ επιθυμούσε η μητέρα τους να τους δει,...

Μικρός λόγος για τους φίλους της ερημίας

«Ηρώτησεν ο Αββάς Λογγίνος τον Αββάν Λούκιόν ποτε λέγων: Θέλω φυγείν τους ανθρώπους · απεκρίθη ο γέρων · εάν μη πρώτον κατορθώσης μετά των...

Μικρός λόγος για τους φίλους της αλήθειας

Στη βιασύνη της καθημερινότητας, στην τριβή με τους άλλους, που προσπερνούμε, στη μοναξιά της πολύβουης πολιτείας, ανήσυχη η ψυχή τρέχει στην κοινωνία της ερήμου,...

Νίκησε την κατάκριση

Στον αββά Αμμωνά προφήτευσε ο αββάς Αντώνιος και είπε · Μέλλεις να προκόψεις στο φόβο του Θεού. Και αφού τον έβγαλε έξω από το...

Ο παντοκράτωρ πτωχός

Ήταν κάποιος κοινοβιάρχης που είχε πολλή δόξα από τους ανθρώπους · και ήταν πατέρας διακοσίων μοναχών. Σ’ αυτόν ο Χριστός ήρθε σαν Γέροντας φτωχός...

Παντοτινή ελπίδα στο Θεό

Ένας νέος, παρασυρμένος από την τρομερή δύναμη της κακής συνήθειας, έπεφτε συχνά σε βαρύ αμάρτημα. Δεν άφηνε όμως τον αγώνα. Ύστερα από κάθε κατρακύλισμα...

Όταν ο άνθρωπος λυπάται για τις αμαρτίες του…

Κάποιος νέος παραστράτησε, μα τόσο μετανόησε, όταν η Θεία Χάρη τον επισκέφτηκε από ένα κήρυγμα που άκουσε, που άφησε τον κόσμο κι έγινε καλόγερος....

Το συμφέρον

Ο αββάς Αντώνιος ατενίζοντας κάποτε προς το βάθος των κριμάτων του Θεού ρώτησε· Κύριε, πώς κάποιοι ζουν λίγα μόνο χρόνια και πεθαίνουν, ενώ κάποιοι...

Η συναγωγή των λογισμών

Είπε ο αββάς Μακάριος ο μέγας: Οφείλει η ψυχή τους λογισμούς της κατά την ψαλμωδία να τους συνάγει με κατάνυξη και τίποτε άλλο να...

Συνάθληση

Κάποιος αδελφός ρώτησε κάποιο Γέροντα λέγοντας· Πώς γίνεται και τώρα κάποιοι κοπιάζουν πολύ με την άσκηση, αλλά δε λαμβάνουν τη χάρη όπως οι παλιοί;....

Το όμικρον στη μέση

Έλεγαν για τον αββά Σιλουανό ότι είχε κάποιο μαθητή με το όνομα Μάρκο, ο οποίος είχε μεγάλη υπακοή. Αυτός ήταν καλλιγράφος, ο δε Γέροντας...

Η δοκιμασία

Ήρθε κάποτε ο αββάς Αγάθων στην πόλη να πουλήσει τα σκεύη του και βρίσκει κάποιο λεπρό κοντά στην οδό. Τον ρώτησε ο λεπρός· «πού...

Συμφώνησις πράξεως μετά ευχής

Είπε ο αββάς Μωυσής: Εάν δε συμφωνήσει η πράξη με την προσευχή, μάταια κοπιάζεις. Τον ρώτησε κάποιος άλλος λέγοντας: - Και τι σημαίνει συμφωνία πράξης και...

Καλοκαιρινοί προβληματισμοί

Το καλοκαίρι έχει ταυτιστεί με τη φυγή πολλών μακριά από την ασφυξία της πόλης και με τη διέξοδο ανανέωσης σε κάποιο απομακρυσμένο και δροσερό...

Δημοφιλή κείμενα

Οι 7 λόγοι του Κυρίου Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό

Οι 7 λόγοι του Κυρίου Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό

Πάνω από το Σταυρό ο Κύριος Ιησούς Χριστός έκανε την πιο μεγαλειώδη διδασκαλία. Τα λόγια του Χριστού πάνω στο Σταυρό ήταν λόγια γεμάτα αγάπη. «Πάτερ...

Ομοφυλοφιλία: η ορθόδοξη θέση

Λαμβάνοντας υπόψη την παραδοσιακή Ορθόδοξη ερμηνεία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, όπως αυτή εκφράζεται στη λειτουργική λατρεία της Εκκλησίας, τις μυστηριακές ακολουθίες, τους Ιερούς...

Περιπτώσεις των Ψαλμών

Κατά τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη ΨΑΛΜΟΣ 1ος (Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη) Όταν φυτεύουν δένδρα ή αμπέλι, για να καρποφορήσουν ΨΑΛΜΟΣ 2ος (Ἱνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη;) Για...