Σειρά: “Πίσω απ’ την εικόνα”

Η σειρά βίντεο μικρού μήκους «Πίσω απ’ την εικόνα» φέρνει στο επίκεντρο εικονογραφικές παραστάσεις εορτών της Εκκλησίας μας και διηγείται με το δικό της τρόπο την ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτές.

Επεισόδια

Όλα ένα

Βίντεο μικρού μήκους της σειράς «Πίσω απ' την εικόνα» αφιερωμένο στην Πεντηκοστή.

Ένας θρήνος όλο ελπίδα

Βίντεο μικρού μήκους της σειράς «Πίσω απ' την εικόνα» αφιερωμένο στον επιτάφιο θρήνο του Χριστού.

Την αλήθεια ή τη ζωή σου!

Βίντεο μικρού μήκους της σειράς «Πίσω απ' την εικόνα» αφιερωμένο στην δίκη του Χριστού από τον Πιλάτο.

Αυτό που χωρίζει τον άνθρωπο απ’ τον Θεό

Βίντεο μικρού μήκους της σειράς «Πίσω απ' την εικόνα» αφιερωμένο στην άρνηση του απ. Πέτρου την ώρα της δίκης του Χριστού.

Από τη γέννηση στην αναγέννηση

Βίντεο μικρού μήκους της σειράς «Πίσω απ' την εικόνα» αφιερωμένο στη Βάπτιση του Κυρίου

Θεός ειρήνης

Βίντεο μικρού μήκους της σειράς «Πίσω απ' την εικόνα» αφιερωμένο στη Γέννηση του Χριστού

Μια στιγμή σωτήρια

Βίντεο μικρού μήκους της σειράς «Πίσω απ' την εικόνα» αφιερωμένο στην είσοδο της Παναγίας στα Άγια των Αγίων στον Ναό των Ιεροσολύμων (Εισόδια της Θεοτόκου)

Έτσι αλλάζει ο κόσμος

Βίντεο μικρού μήκους της σειράς «Πίσω απ' την εικόνα» αφιερωμένο στην υπέρβαση της ατεκνίας της μητέρας της Παναγίας, Αγίας Άννας, στην σύλληψη και γέννηση της Θεοτόκου.

Θάνατος αθάνατος

Βίντεο μικρού μήκους της σειράς «Πίσω απ' την εικόνα» αφιερωμένο στην Κοίμηση και εις ουρανούς Μετάσταση της Θεοτόκου.

Από το τότε στο τώρα

Βίντεο μικρού μήκους της σειράς «Πίσω απ' την εικόνα» αφιερωμένο στην Μεταμόρφωση του Κυρίου στο όρος Θαβώρ.

Καρδιές τυφλές

Βίντεο μικρού μήκους της σειράς «Πίσω απ' την εικόνα» αφιερωμένο στην θεραπεία του εκ γενετής τυφλού από τον Χριστό.

Η δίψα η αρχέτυπη

Βίντεο μικρού μήκους αφιερωμένο στην συνάντηση του Χριστού με την Σαμαρείτιδα γυναίκα.