Κύκλοι Μελέτης Αγίας Γραφής

Κύκλοι Αγίας Γραφής 24/3

Επίσκεψη-Ξενάγηση στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

«Τά πάντα ἡγοῦμαι σκύβαλα»

Κύκλος Μελέτης Αγίας Γραφής

Εκκλησιασμός στον «Μέγα Βασίλειο»

Ξεπερνώντας τη φθορά του χρόνου