Κύκλοι Μελέτης Αγίας Γραφής

Παράκληση στην αρχή της εξεταστικής!

Πρωτοχρονιάτικη Συνάντηση!

Κύκλοι Μελέτης Αγίας Γραφής

Κύκλος και Επίσημη Υποδοχή Πρωτοετών

Πρόγραμμα Εβδομάδας 23-30 Οκτωβρίου

Έναρξη Κύκλων ΧΦΔ Θεσσαλονίκης