- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Πώς θα ζήσουμε φέτος Χριστούγεννα;

Η ΧΔΦ Πατρών εύχεται σε όλους  Α λ η θ ι ν ά  Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α!

Χριστούγεννα με το Χριστό!!