- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Από την εκδρομή μας στην Κύπρο!

Τα λόγια περιττά. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους!!!