- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

ΑΓΚΥΡΑ 2011

[1]                                   ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

                        ΚΑΙ ΩΡΑ 7.30μμ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ!