- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Εξόρμηση στη Λέσχη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2018, έγινε η πρώτη εξόρμηση των φοιτητών και φοιτητριών της Χ.Φ.Δ. στη Λέσχη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ενημερώθηκαν οι φοιτητές για το ποιοι είμαστε και μοιράστηκαν τα περιοδικά “Η Δράση μας” και “Προς τη Νίκη”, καθώς έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που έγιναν οι τελευταίες εξορμήσεις και πολλοί δεν γνώριζαν την ύπαρξη και τις δραστηριότητές μας.