- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Τραγούδι στον ανδριάντα Γρηγορίου του Ε΄