- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Τα τραγούδια των φοιτητών από την Έναρξη των Εργασιών της Χ.Φ.Δ. Θεσσαλονίκης