- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Κύπρος 2006

Φωτογραφίες από την εκδρομή της Χ.Φ.Δ. Θεσσαλονίκης στην Κύπρο.