- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Καλάνδρα 2007

Φωτογραφίες από τη φοιτητική κατασκήνωση της Χ.Φ.Δ. Θεσσαλονίκης.