- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Δάσκαλοι του γένους – Τραγούδι | 200 Χρόνια από την Επανάσταση

Τραγούδι «Δάσκαλοι τοῦ Γένους» τραγουδοῦν οἱ φοιτητές τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Δράσεως Θεσσαλονίκης.

Στίχοι: Χ.Φ.Δ. Θεσσαλονίκης

Μουσική: Παναγιώτης Σωτηρόπουλος

Ενορχήστρωση: Νίκος Παπαχρήστου