- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Για μια επιτυχημένη οικογένεια: Από την ομιλία του π. Μιχαήλ

Για μια επιτυχημένη οικογένεια

Ηχογράφηση:

https://xfd.gr/wp-content/uploads/2018/12/πατερ-Μιχαήλ.m4a [1]