- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Ανταπόκριση από τον Αγιασμό στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παρασκευή 15 Ὀκτωβρίου 2019.
Συγκεντρωθήκαμε στήν αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γιά νά ξεκινήσει μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ ἡ νέα ἀκαδημαϊκή χρονιά. Τόν ἁγιασμό τέλεσε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτη κ.κ. Ἀνθίμου, Ἀρχιμανδρίτης π. Μιχαήλ Σαντοριναῖος καί μέ τόν φωτισμένο λόγο του μᾶς ἀνατροφοδότησε. Στή συνέχεια εὐλόγησε τούς παρευρισκόμενους ἀλλά καί τούς χώρους τοῦ Πανεπιστημίου. Στόν ἁγιασμό ἔψαλλε βυζαντινός χορός φοιτητῶν δημιουργώντας κατανυκτική ἀτμόσφαιρα.
Ἄς εὐχηθοῦμε τό Ἁγιο Πνεῦμα νά σκηνώσει στίς ψυχές μας, νά μᾶς στηρίζει καί νά μᾶς ἐνισχύει στόν καθημερινό μας ἀγώνα.
Καλή ἀκαδημαϊκή χρονιά!