- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Από την επίσκεψή μας στο ΑΧΕΠΑ

Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου, οι φοιτητές Θεσσαλονίκης πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στην προσπάθεια μας να εφαρμόσουμε το λόγο του Κυρίου: «ἠσθένησα καί ἐπισκέψασθέ με». Παρότι περίοδος εξεταστικής, υπήρξε μεγάλη συμμετοχή φοιτητών οι οποίοι θυσίασαν λίγο από το χρόνο τους, για να επισκεφθούν τους ασθενείς αδερφούς μας, να τους τραγουδήσουν και να τους δώσουν χαρά. Οι συνεχείς ευχές που παίρναμε από τους ασθενείς και τους συνοδούς τους, μας συγκίνησαν και μας ενίσχυσαν στον αγώνα μας.