- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Τα δώρα του ξένου

Τι θέλει αυτός ο ενοχλητικός ξένος και χτυπά την πόρτα του ανθρώπου; Τι κουβαλά στον τριμμένο σάκο του; Γιατί επιμένει τόσο;
Μια παραβολική ιστορία για το νόημα των Χριστουγέννων.