ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΦΔ: Άστρον ήδη ανατέταλκεν

0
931
Εκτύπωση Εκτύπωση
1 αστέρι2 αστέρια3 αστέρια4 αστέρια5 αστέρια (4 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 5)
Loading...

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Έαρ και τη Χριστιανική Φοιτητική Δράση:

ΑΣΤΡΟΝ ΗΔΗ ΑΝΑΤΕΤΑΛΚΕΝ
-ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΥΜΝΩΝ-

Ψάλλει ο χορός της Χ.Φ.Δ. Αθηνών

Ἦταν πρὶν εἴκοσι αἰῶνες ὅταν ἐκείνη τὴ νύχτα, τὴν πιὸ μεγάλη καὶ παράδοξη στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου, ἀνέτειλε τὸ πιὸ λα­μπρὸ καὶ μοναδικὸ Ἀστέρι. Ὄχι αὐτὸ ποὺ ἀκολούθησαν οἱ Μάγοι· αὐ­τὸ λίγο ἔλαμψε κι ἔπειτα ὁριστικὰ ἐξαφανίστηκε. Ὅσο πρωτοφα­νὲς κι ἂν ἦταν, μονάχα συμβόλιζε καὶ ὁδηγοῦσε στὸν ἀληθινό, αἰώνι­ο Ἀστέρα: τὸν σαρκωθέντα Κύριο. Τὸν Ἀστέρα ποὺ ἦλθε νὰ σκορ­πίσει τὸ νοητὸ σκοτάδι ποὺ βασιλεύει στὶς καρδιές· νὰ ὁδηγήσει τοὺς ἀνθρώπους πίσω στὴν κοινὴ πατρίδα, τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Αὐτὸν τὸν Ἀστέρα καὶ τὴν ἀνατολή, τὴ Σάρκωσή Του, ἐπιζητεῖ στὸν παρόντα ψηφιακὸ δίσκο νὰ ὑμνήσει ἡ χορωδία τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Δράσης…

Περιεχόμενα

01. «Ὑπόδεξαι, Βηθλεέμ…» («Καὶ νῦν» Ἑσπερινοῦ Κ΄ Δεκεμβρίου)
02. Στιχηρὰ Προσόμοια Ἀποστίχων Αἴνων ΚΔ΄ Δεκεμβρίου
03. «Ἐγγίζει ὁ Χριστός…» (Δοξαστικὸν Αἴνων Κ΄ Δεκεμβρίου)
04. «Δεῦτε, χριστοφόροι λαοί…» (Δοξαστικὸν Στ΄ Ὥρας)
05-06. «Σήμερον γεννᾶται…» (Δοξαστικὸν Θ΄ Ὥρας)
07. «Αὐγούστου μοναρχήσαντος…» (Δοξαστικὸν Ἑσπερινοῦ)
08. «Ἡ γέννησίς σου…» (Ἀπολυτίκιον)
09. «Τί θαυμάζεις, Μαριάμ;» (Κάθισμα μετὰ τὴν β΄ στιχολογίαν)
10. Α΄ ᾠδὴ κανόνων καὶ καταβασίαι α΄ ᾠδῆς
11. Γ΄ ᾠδὴ κανόνων καὶ καταβασίαι γ΄ ᾠδῆς
12. Θ΄ ᾠδὴ κανόνων καὶ καταβασίαι θ΄ ᾠδῆς
13. «Ὅτε καιρός…» (Δοξαστικὸν Αἴνων)
14. «Λύτρωσιν ἀπέστειλε…» (Κοινωνικόν)
15. «Αἷμα καὶ πῦρ…» (Δοξαστικὸν Αἴνων Κυριακῆς μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν)
16. «Ἄστρον ἤδη ἀνατέταλκεν…» (Καλοφωνικὸς εἱρμός)
17. «Ἡ Παρθένος σήμερον» (Κοντάκιον)

Αναζητείστε το στο ηλεκτρονικό κατάστημα των εκδόσεων Έαρ, στα βιβλιοπωλεία «Ο Σωτήρ» και σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ