- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Με το χρωστήρα του αγιογράφου

Η ορθόδοξη βυζαντινή αγιογράφηση της Κρίσεως…

Διδάσκει την αλήθεια!

Προσφέρει πνευματικές δυνάμεις!

Προσανατολίζει προς τις αιώνιες αξίες!