- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Κριτική παρέμβαση στη Θεματική Εβδομάδα

Η Χριστιανική Φοιτητική Δράση συζητά σχετικά με τη Θεματική Εβδομάδα “Σώμα και Ταυτότητα” με 10 επιστήμονες από όλο το φάσμα του σχετικού επιστημονικού χώρου: παιδαγωγικό, ψυχοπαιδαγωγικό, ιατρικό, ψυχιατρικό, νομικό, κοινωνιολογικό και θεολογικό.

*Σταδιακά στην ιστοσελίδα μας θα αναρτηθούν εκτενή αποσπάσματα των συνεντεύξεων.