- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Η άλλη άποψη στη σύγχρονη κρίση (ανασκόπηση – μέρος 2ο)

Δείτε το βίντεο του πρώτου μέρους της ομιλίας [1] του κ. Χολέβα.