- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Βίντεο εορτής λήξης 2012-13

Παρακολουθήστε παρακάτω τα βίντεο που προβλήθηκαν στην εορτή λήξης των εργασιών της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης Αθηνών την Κυριακή 26 Μαΐου 2013 στην ΓΕΧΑ Αμπελοκήπων. Το πρώτο βίντεο είναι ο απολογισμός και των δύο τμημάτων της Χ.Φ.Δ. Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13, ενώ το δεύτερο αφορά τις κατασκηνώσεις του Αθαμανίου.