Σέρρες

Κύπρου 5, Πλατεία Ταξιαρχών, τηλ. 2321 0 25 847