- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Να ζεις για το Θεό

Εν τούτω νίκα

Του Αρχιεπισκόπου Κοστρομά Πλάτωνος