Εσύ περνάς στις εξετάσεις;

0
899
Εκτύπωση Εκτύπωση
1 αστέρι2 αστέρια3 αστέρια4 αστέρια5 αστέρια (καμία αξιολόγηση προς το παρόν)
Loading...

1024x768_hd_wallpaper_177_zixpkΌχι στις πανελλήνιες, ούτε στις πτυχιακές και στις μεταπτυχιακές εξετάσεις. Στις άλλες, στις καθημερινές, περνάς;

Η συμμετοχή υποχρεωτική, δηλαδή τις εξετάσεις τις δίνεις, θέλεις δε θέλεις. Η ύλη απρόβλεπτη. Η διάρκεια απεριόριστη. Τα θέματα από πολύ απλά, μέχρι σχεδόν άλυτα. Τα αποτελέσματα οδυνηρά ή ασήμαντα, για όσους «επιβιώνουμε» φτηνά και η αρετή μας δεν κοστίζει σχεδόν τίποτε. Κι άλλοτε λαμπρά, να γεννούν ελπίδες για ό,τι καλύτερο.

Είναι οι εξετάσεις στα περίφημα «Κεφάλαια περί Αγάπης».

Ο τίτλος του μαθήματος δόθηκε έτσι από έναν λόγιο Άγιο της ‘Εκκλησίας μας, Εκκλησιαστικό συγγραφέα, Ομολογητή και Μάρτυρα, τον Άγιο Μάξιμο (580 – 662 μ.Χ.).

Ανάμεσα στα πολλά και σπουδαιότατα έργα του περιλαμβάνονται και τα «Κεφάλαια περί Α γάπης εις τέσσαρας εκατοντάδας».

Τετρακόσια κεφάλαια περί Αγάπης και δεν εξαντλείται το θέμα. Γραμμένα τον έβδομο αιώνα μ.Χ., πριν 1300 χρόνια, και όμως σύγχρονα, με όλα τα δεδομένα της ψυχολογίας του βάθους και των διαπροσωπικών σχέσεων, που υποτίθεται ότι μας έμαθε ο εικοστός.

Γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος «ίδιας λογής… ως ήταν εξαρχής» (Γκαίτε). Ίδιος ο άνθρωπος, ανέκαθεν σπουδάζει το μάθημα «περί Α γάπης», ισόβια, από νήπιο μέχρι γέροντας. Εξετάζεται και επανεξετάζεται. Περνά και αποτυγχάνει. Πρέπει να ξαναδώσει το μάθημα.

Εσύ περνάς στις εξετάσεις;

Ας δούμε κάποια παλιά θέματα από τα «Κεφάλαια περί Αγάπης» του Αγίου Μαξίμου, για μια πρόχειρη εξέταση, αυτοεξέταση θα λέγαμε, να δούμε τι βαθμό βάζουμε στον εαυτό μας.

Τα θέματα δίδονται σε ελεύθερη απόδοση με τη βασική τους ιδέα στον ωραίο λόγο του αγίου.

Θέμα I

Αυτά που μας χωρίζουν από την αγάπη των φίλων είναι το να φθονούμε ή να μας φθονούν· το να αδικούμε ή να μας αδικούν· το να προσβάλλουμε ή να μας προσβάλλουν και οι λογισμοί καχυποψίας. Μήπως έκανες ή έπαθες κάτι τέτοιο και γι’ αυτό απομακρύνεσαι από την αγάπη του φίλου σου;

«Μήποτε ούν εδρασάς τι τοιούτον ή πέπονθας, και διά τούτο της του φίλου αγάπης χωρίζη;».

Θέμα ΙΙ

Μην πληγώνεις με λόγια υπονοούμενα τον αδελφό σου, μήπως αντιδεχόμενος τα ίδια από μέρους του, διώξεις την αγάπη από μεταξύ σας. Αλλά με το θάρρος της αγάπης πήγαινε και ρώτησέ τον, για να ξεδιαλύνεις τις αιτίες που σε λύπησαν και ν’ απαλλάξεις και τους δυο σας από την ταραχή και τη στενοχώρια.

«Ίνα μη τα όμοια παρ’ αυτού αντιδεχόμενος, τ ην της αγάπης διάθεσιν εξ αμφοτέρων απελάσης».

Θέμα ΙΙΙ

Εάν άλλους τους μισείς, άλλους ούτε τους αγαπάς ούτε τους μισείς, άλλους τους αγαπάς, αλλά με μέτρο και άλλους τους αγαπάς υπερβολικά, μάθε ότι εξ αιτίας αυτής της ανισότητας, είσαι μακριά από την τέλεια αγάπη, που υποθέτει ως στόχο ν’ αγαπήσεις κάθε άνθρωπο εξ ίσου.

«Μακράν εί της τελείας αγάπης, ήτις υποτίθεται πάντα άνθρωπον εξ ίσου αγαπήσαι»

Θέμα IV

«Μη έσο αυτάρεσκος, και ουκ έση μισάδελφος· και μη έσο φίλαυτος, και έση φιλόθεος».

Εσύ περνάς στις εξετάσεις;

  • ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής και Μάρτυς (580 – 662), του οποίου η ‘Εκκλησία εορτάζει την μνήμην την 21ην ‘Ιανουαρίου και την μετάθεσιν του ιερού αυτού λειψάνου την 13ην Αυγούστου, έζησεν εις εποχήν καθ’ ήν η Εκκλησία αντεμετώπισεν οξύτατον δογματικόν θεολογικόν πρόβλημα, την γνωστήν χριστολογικήν έριδα περί «μονενεργητισμού και μονοθελητισμοϋ», Η άποφασιστική και εν τέλει νικηφόρος ανάμιξίς του εις την έριδα ταύτην, η οποία επεσφραγίσθη διά του μαρτυρικού θανάτου του, κατέστησεν αυτόν μεν «ομολογητήν και μάρτυρα», τούτου δε τον βίον και την πολιτείαν βασικά κεφάλαια της Ιστορίας της Εκκλησίας κατά τον έβδομον αιώνα,

Τα συγγράμματα του άγιου Μαξίμου δύνανται να χωρισθούν εις πέντε κυρίας κατηγορίας: ασκητικά, ερμηνευτικά, λειτουργικά, ύπομνηματικά και δογματικά – πολεμικά.

Εις την πρώτην κατηγορίαν των «ασκητικών» ανήκουν τα «Κεφάλαια περί Αγάπης εις τέσσαρας εκατοντάδας»,

Από τη Γενική Εισαγωγή της Ελληνικής Πατρολογίας του J . P . MIGNE , τόμος 90.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ