- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Προτρεπτικοί λόγοι

(Από το ημερολόγιο “Ουρανοδείκτες Σωτηρίας” των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη)