- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Πατρικές νουθεσίες Γέροντος Ιακώβου

Μην απελπίζεσαι, ο Θεός βλέπει την ψυχή σου και θα σε βοηθήσει. «Τις ήλπισεν εις τον Κύριον και κατησχύνθη!… έχετε την ελπίδα σας εις τον επί ξύλου τανυθέντα Ιησού Χριστό» και όλα θα έλθουν κατ’ ευχήν.

Σας ασπάζομαι εν φιλήματι αγίω

ο ελάχιστος εν Ιερομονάχοις π. Ιάκωβος