- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Διδαχές του π. Ευσεβίου

(από το βιβλίο «Νέον Γεροντικόν» του π. Διονυσίου Τάτση)