- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Το συμφέρον

Ο αββάς Αντώνιος ατενίζοντας κάποτε προς το βάθος των κριμάτων του Θεού ρώτησε· Κύριε, πώς κάποιοι ζουν λίγα μόνο χρόνια και πεθαίνουν, ενώ κάποιοι άλλοι γίνονται υπέργηροι; Και γιατί κάποιοι είναι φτωχοί, ενώ άλλοι πλούσιοι; Και πώς άδικοι άνθρωποι από τη μια πλουτίζουν, ενώ δίκαιοι άνθρωποι στερούνται; Τότε του ήρθε μια φωνή που έλεγε· Αντώνιε, τον εαυτό σου να προσέχεις· γιατί αυτά είναι κρίματα Θεού και δε σε συμφέρει να τα μάθεις.