- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Συμφώνησις πράξεως μετά ευχής

Είπε ο αββάς Μωυσής: Εάν δε συμφωνήσει η πράξη με την προσευχή, μάταια κοπιάζεις.

Τον ρώτησε κάποιος άλλος λέγοντας:

– Και τι σημαίνει συμφωνία πράξης και προσευχής;

– Είναι γι’ αυτά που ευχόμαστε, να μην τα κάνουμε πλέον. Γιατί όταν ο άνθρωπος αφήνει τα θελήματά του, τότε καταλλάσσεται μαζί του ο Θεός και δέχεται την προσευχή του.