- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Νίκησε την κατάκριση

Στον αββά Αμμωνά προφήτευσε ο αββάς Αντώνιος και είπε · Μέλλεις να προκόψεις στο φόβο του Θεού. Και αφού τον έβγαλε έξω από το κελλί, του έδειξε μια πέτρα και του είπε · Βρίσε την πέτρα αυτή και χτύπα την. Αυτός το έκανε. Και του λέει ο αββάς Αντώνιος ·

– Μήπως μίλησε η πέτρα;

– Όχι.

– Έτσι και συ μέλλεις να φτάσεις σ’ αυτό το μέτρο.

Έτσι και έγινε. Πρόκοψε τόσο ο αββάς Αμμωνάς, ώστε από την πολλή αγαθότητα να μην μπορεί να καταλάβει την κακία. Έτσι, όταν έγινε επίσκοπος, του έφεραν κάποια παρθένο που ήταν εγκυος και του λένε · Επιτίμησέ την. Αυτός τότε ευλόγησε την κοιλιά της και διέταξε να της δοθούν δύο ζευγάρια σεντόνια λέγοντας · Μήπως όταν θα πηγαίνει να γεννήσει, πεθάνει ή αυτή ή το παιδί και δεν έχει τα απαραίτητα για την κηδεία.

Του λένε αυτοί που την είχαν κατακρίνει ·

– Γιατί το έκανες αυτό; Επιτίμησέ την.

– Βλέπετε, αδελφοί, ότι κινδυνεύει να πεθάνει. Τι μπορώ εγώ να κάνω;

Και την άφησε ελεύθερη. Και δεν τόλμησε ο Γέροντας να κατακρίνει κανένα.