Αναφορές

Ο ιστοχώρος βασίζεται στο ανοικτού κώδικα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) WordPress. Χρησιμοποιεί το πακέτο εικονιδίων KDE Crystal Diamond Icons 2.8.

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί τυπικά την άδεια “Creative Commons Αναφορά 3.0 Ελλάδα“. Έχετε πλήρη ελευθερία χρήσης του περιεχομένου του ιστοχώρου, αρκεί να συμπεριλαμβάνεται αναφορά στην πηγή. Ειδικά για το Διαδίκτυο η αναφορά κατά προτίμηση γίνεται με ενεργό σύνδεσμο. Αν και δεν απαγορεύεται, προσπαθήστε να αποφύγετε την αντιγραφή και παράθεση ολόκληρων άρθρων σε άλλους ιστοχώρους και αντ’ αυτού χρησιμοποιείστε υπερσύνδεσμο. Σε κάθε περίπτωση τα προηγούμενα δεν ισχύουν για υλικό τρίτων που φιλοξενείται στον παρόντα ιστοχώρο κατόπιν αδείας από αυτούς και δηλώνεται στο άρθρο. Για την χρήση τέτοιου υλικού απευθυνθείτε στους αρχικούς κατόχους.

Το περιεχόμενο του ιστοχώρου ενημερώνεται και εμπλουτίζεται από τα κατά τόπους παραρτήματα της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως.

Σχεδιασμός & τεχνική διαχείριση: Χριστιανική Φοιτητική Δράση Θεσσαλονίκης, 2001-2011.