Δογματική

Η κατηγορία αυτή περιέχει άρθρα σχετικά με τη δογματική διδασκαλία της ορθόδοξης εκκλησίας μας σε απλή, σύγχρονη γλώσσα.

Τα Άγια των Αγίων περίμεναν την Θεοτόκο…

...Ἀλλὰ καὶ τὸ ἑξῆς εἶναι σημεῖο φανερὸ ὅτι ἡ μακαρία Παρθένος ἦταν ἀπαλλαγμένη ἀπὸ κάθε κακία: τὸ ὅτι εἶχε εἰσέλθει στὸ ἁγιώτατο τμῆμα τοῦ...

Γιατί ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, αφού γνώριζε ότι κάποιοι θα...

«Γιατί ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο; Ποιούς καλεί ο Θεός στη σωτηρία; Τι Θεός αγάπης είναι αυτός; Καλύτερα να μη δημιουργούσε τον κόσμο!»

Ήταν άσπιλη η σύλληψη της Θεοτόκου;

Η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας απέναντι στο ζήτημα περί της "ασπίλου συλλήψεως" της Παναγίας

Η αιώνια ζωή και η αιώνια κόλαση

Το αποτέλεσμα της καθολικής κρίσης των ανθρώπων κατά τη δεύτερη παρουσία του Κυρίου είναι η αιώνια ζωή των δίκαιων, που τάχθηκαν στα δεξιά του...

Η ανάσταση των νεκρών και η γενική κρίση

Είπαμε, ότι ο Κύριος θα έλθει δεύτερη φορά για να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς. Είπαμε ακόμα πριν από αυτό, ότι μόλις πεθάνει ο άνθρωπος...

Η δευτέρα παρουσία του Κυρίου

Όλοι μας οι Χριστιανοί, σύμφωνα με όσα και ο ίδιος ο Κύριος είπε, οι άγιοι Απόστολοί του κήρυξαν και η αγία του Εκκλησία ανέκαθεν...

Η τιμή των Αγίων μας

Για όλους μας τους κεκοιμημένους εμείς που αποτελούμε την επί γης στρατευόμενη του Χριστού Εκκλησία δεόμαστε προς Κύριο και ζητούμε την ανάπαυσή τους στη...

Τα μνημόσυνα

Αφού στον Άδη «ουκ έστι μετάνοια» και αμετάβλητη μένει η κατάσταση του δικαίου στην αρετή και του κακού στην κακία και καταδίκη του, γιατί...

Η μερική κρίση

Απόκειται τοις ανθρώποις άπαξ αποθανείν, μετά δε τούτο κρίσις” (Εβρ. θ' 27). Το θάνατο τον ακολουθεί κρίση. Και όπως είναι νόμος γενικός, ότι κάθε...

Ο θάνατος και η συντέλεια του κόσμου

Τι περιμένουμε για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά και να βρεθούμε εμείς ένδοξοι πολίτες του Παραδείσου και μακάριοι κληρονόμοι της βασιλείας των ουρανών, που είναι η βασιλεία του Θεού και Πατέρα μας; Δύο πράγματα περιμένουμε· το θάνατο το δικό μας και τη δεύτερη παρουσία του Κυρίου μας.

Το μυστήριο του Ευχελαίου

Το Ευχέλαιο ή Άγιο Έλαιο είναι το τελευταίο μυστήριο και είναι και αυτό θεοσύστατο, για το οποίο υπάρχει στην Αγία Γραφή σαφής παραγγελία του...

Το μυστήριο του Γάμου

Ο γάμος ως μυστήριο είναι πράξη ιερή και αγία. Στηρίζεται στο φυσικό δεσμό, τον οποίο δημιουργεί η αμοιβαία συγκατάθεση εκείνων (άνδρα και γυναίκας), οι...

Το μυστήριο της Ιεροσύνης

Η αξία του μυστηρίου, Σύσταση του μυστηρίου.

Το μυστήριο της Μετάνοιας και Εξομολόγησης

Η ανάγκη του μυστηρίου, Σύσταση του μυστηρίου.

Η θεία Ευχαριστία

Η σύσταση του μυστηρίου, Η ιερουργία του μυστηρίου, Καρποί του μυστηρίου

Το Χρίσμα (ή Άγιο Μύρο)

Το χρίσμα είναι θεοσύστατο μυστήριο και αυτό. Σήμερα το χρίσμα δεν γίνεται με επίθεση των χειρών του λειτουργού του μυστηρίου αλλά με το Άγιο Μύρο.

Το άγιο Βάπτισμα

Το βάπτισμα είναι το πρώτο μυστήριο. Πώς γίνεται το βάπτισμα και τι γίνεται στο βάπτισμα.

Τα μέσα της χάριτος – Τα μυστήρια

Έννοια των Μυστηρίων, Ο αριθμός των Μυστηρίων

Η Εκκλησία

Τι είναι η Εκκλησία, Ίδρυση και σύσταση της Εκκλησίας, Τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας μας (Μία, Αγία, Καθολική, Αποστολική), Ποια είναι η αληθής Εκκλησία του Χριστού.

Η θεία χάρη

[Μέρος πρώτο] Τι είναι θεία χάρη, Η αναγκαιότητα της θείας χάρης, Ελευθερία του ανθρώπου και θεία χάρη

Δημοφιλή κείμενα

Οι 7 λόγοι του Κυρίου Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό

Οι 7 λόγοι του Κυρίου Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό

Πάνω από το Σταυρό ο Κύριος Ιησούς Χριστός έκανε την πιο μεγαλειώδη διδασκαλία. Τα λόγια του Χριστού πάνω στο Σταυρό ήταν λόγια γεμάτα αγάπη. «Πάτερ...

Ομοφυλοφιλία: η ορθόδοξη θέση

Λαμβάνοντας υπόψη την παραδοσιακή Ορθόδοξη ερμηνεία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, όπως αυτή εκφράζεται στη λειτουργική λατρεία της Εκκλησίας, τις μυστηριακές ακολουθίες, τους Ιερούς...

Γιατί ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, αφού γνώριζε ότι κάποιοι θα κολαστούν;

«Γιατί ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο; Ποιούς καλεί ο Θεός στη σωτηρία; Τι Θεός αγάπης είναι αυτός; Καλύτερα να μη δημιουργούσε τον κόσμο!»