- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Το τέλος της Επανάστασης και η δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους

Την Τρίτη 11/5, 8.15 μ.μ.
στα πλαίσια του διαδικτυακού σεμιναρίου Μαθητεία στην Ελληνική Επανάσταση [1]των φοιτητών της ΧΦΔ

η Ε΄ Διάλεξη του σεμιναρίου:

Το τέλος της Επανάστασης και η δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους

Ομιλητής: κ. Δημήτριος Αποστολόπουλος, Δρ. Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας – Ερευνητής Ακαδημίας Αθηνών


Μπορείτε να προσθέσετε αυτό το συμβάν [2] στο ημερολόγιό σας!