- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 – Αθήνα