- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

35ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 35ο ΠΑΙΔ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΠ 2020 [1]

Πρόγραμμα για 35ο Παιδ. Συνέδριο 2020, ΧΕΠ [2]