- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

“Αναστάσεως Ημέρα”- Ε΄- Κυριακή της Σαμαρείτιδος

Χριστός Ανέστη!

Συνεχίζουμε να συμβαδίζουμε τις ημέρες αυτές με τον Άγιο Νικόλαο

Βελιμίροβιτς και να τον ακούμε να μας αναλύει το βαθύτερο νόημα

των Ευαγγελικών περικοπών των αντίστοιχων Κυριακών

από την Κυριακή του Πάσχα ως την Πεντηκοστή.

https://xfd.gr/wp-content/uploads/2020/05/ΚΥΡΙΑΚΗ-5-ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ-ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.mp3 [1]

 

Ο Θεός μαζί μας!