- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

“Αναστάσεως Ημέρα”- Δ΄- Κυριακή του Παραλύτου

Χριστός Ανέστη!

Οι συναντήσεις μας συνεχίζονται… ηλεκτρονικά!

Συνεχίζουμε να συμβαδίζουμε τις ημέρες αυτές με τον Άγιο Νικόλαο

Βελιμίροβιτς και να τον ακούμε να μας αναλύει το βαθύτερο νόημα

των Ευαγγελικών περικοπών των αντίστοιχων Κυριακών

από την Κυριακή του Πάσχα ως την Πεντηκοστή.

 

https://xfd.gr/wp-content/uploads/2020/05/ΚΥΡΙΑΚΗ-4-ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ-ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.mp3 [1]

 

Ο Θεός μαζί μας!