- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνα

[1]

Την Τετάρτη 17/4/2013 και ώρα 6μμ. θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Μεγάλου Κανόνα στο παρεκκλήσιο της Χριστιανικής Εστίας (Μιαούλη 57, ισόγειο).

Ο Μεγάλος Κανόνας είναι πρωτίστως προσευχητικό – λατρευτικό κείμενο, αλλά διαθέτει και απαράμιλλη αισθητική, φιλολογική και παιδαγωγική αξία. Παρουσιάζει την τραγική κατάσταση που βιώνει ο μεταπτωτικός άνθρωπος και παράλληλα τον παρακινεί σε μετάνοια και επιστροφή στο ζωντανό και αληθινό Θεό. Η αποκάλυψη της αμαρτίας και των συνεπειών της, επιτυγχάνεται μέσα από μια αναδρομή στη βιβλική ιστορία που, ουσιαστικά, ταυτίζεται, με την ιστορία της αμαρτίας, αλλά και της μετάνοιας και της συγγνώμης.Μέσα στό πλαίσιο τῆς κατανυκτικῆς περιόδου τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς «ὁ κατανύξεως μεστός» Μέγας Κανών προσφέρει ἕνα συγκλονιστικό βίωμα. Μπαίνει στό στόμα τοῦ πιστοῦ σάν φωνή, σάν ἐγερτήριο, σάν ἀφυπνιστικός σεισμός. Σάν ἀποστροφή στήν κοιμωμένη καί ραθυμοῦσα ψυχή του. Τοῦτο ἀνακεφαλαιώνει τό θαυμαστό προοίμιο τοῦ κοντακίου τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, πού συμψάλλεται μέ τόν Μέγα Κανόνα:«Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις τό τέλος ἐγγίζει καί μέλλεις θορυβεῖσθαι· ἀνάνηψον οὖν, ἵνα φείσηταί σου Χριστός ὁ Θεός, ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν». Τον Μέγα Κανόνα συνέθεσε ο άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης (λόγιος κληρικός καί ὑμνογράφος). Μοναχός κατ᾿ αρχάς στην Μονή του Αγίου Σάββα στα Ιεροσόλυμα, ήλθε στην Κωνσταντινούπολη για εκκλησιαστική αποστολή. Εκεί παρέμεινε και ανέλαβε διάφορα εκκλησιαστικά υπουργήματα και τέλος ανεδείχθη αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Απέθανε γύρω στα 740 μ.Χ. στην Ερεσό της Λέσβου.

(Από τό βιβλίο τοῦ Ἰ. Μ. Φουντούλη: ΛΟΓΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ, ἐκδ. Ἀ. Δ.).