- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Άγκυρα… φοιτητριών 2020!

Και αυτό το καλοκαίρι ανεφοδιαζόμαστε πνευματικά

στην αγαπημένη, θερινή διαμονή μας…

την «ΆΓΚΥΡΑ» μας!

Κατασκήνωση φοιτητριών στην περιοχή Παναγοπούλα Πατρών

από 22 έως 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020!