- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Κομβικές μάχες της Ελληνικής Επανάστασης

Την Τρίτη 6/4, 8.15 μ.μ.
στα πλαίσια του διαδικτυακού σεμιναρίου Μαθητεία στην Ελληνική Επανάσταση [1]των φοιτητών της ΧΦΔ

η Γ΄ Διάλεξη του σεμιναρίου:

Κομβικές μάχες της Ελληνικής Επανάστασης

Ομιλητής: κ. Χαράλαμπος Μηνάογλου, Δρ. Νεότερης Ιστορίας – Διευθυντής Πρότυπου Λυκείου Ιωνιδείου Σχολής


Μπορείτε να προσθέσετε αυτό το συμβάν [2] στο ημερολόγιό σας!