- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Επιστημονική ημερίδα για την ακύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών

Σᾶς ἐνημερώνουμε γιά τη διοργάνωση ἐπιστημονικῆς ἡμερἰδας ἀπό τήν Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Πολιτιστικῶν Συλλόγων Μακεδόνων καί τίς Παμμακεδονικές Ἑνώσεις Ὑφηλίου μέ θέμα τήν ἀκύρωση τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, τήν Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019, στίς 7 μ.μ., στήν αἴθουσα τελετῶν τῆς Ἓταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, Ἐθνικῆς Ἀμύνης 2, Θεσσαλονίκη.

Ἡ παρουσία ὅλων μας εἶναι ἀπαραίτητη.

 Ὁ τομέας ἐπιστημόνων