- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Τιμούμε τις δασκάλες του Μακεδονικού Αγώνα!

[1]Τιμούμε τις δασκάλες του Μακεδονικού Αγώνα, με κατάθεση στεφάνων στα κοιμητήρια της Ευαγγελίστριας, το Σάββατο 17.10.2020 και ώρα 11.30 π.μ.