- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Πρόγραμμα ευκαιριών Καθαράς Εβδομάδος

Με την έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής από την Καθαρά Δευτέρα ανοίγονται μπροστά μας οι ιδιαίτερες ακολουθίες της κατανυκτικής αυτής περιόδου, τις οποίες δεν χάνουμε την ευκαιρία να παρακολουθούμε και ομαδικά.

Κάνοντας αρχή με την Καθαρά Εβδομάδα λοιπόν, οι ακολουθίες στις οποίες θα συμμετέχει η Χριστιανική Φοιτητική Δράση Θεσσαλονίκης (και στις οποίες προσκαλεί όλους του φοιτητές και μη της πόλης) θα είναι οι εξής:

Καλή και αγία Τεσσαρακοστή!