- Χριστιανική Φοιτητική Δράση - https://xfd.gr -

Παμφοιτητικοί Γ’ Χαιρετισμοί στον Ι.Ν. Παναγίας Δεξιάς.

Παμφοιτητικοί Γ’ Χαιρετισμοί.

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου και ώρα 21.15 μ.μ. στον Ι.Ν. Παναγίας Δεξιάς.

(Εγνατίας 125, Καμάρα)